Czech Dutch English Finnish French German Italian Japanese Korean Norwegian Polish Russian Serbian Spanish Swedish

Název, sídlo, forma

 

Název občanského sdružení : ČESKÝ SLEDGE HOKEJ
   
Anglický ekvivalent CZECH SLEDGE HOCKEY
   
Sídlo Tyšova 930, 763 02 Zlín, Czech Republic
   
Datum vzniku: 13. 10. 2011
   
Občanské sdružení ČESKÝ SLEDGE HOKEJ je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů vystupujících v právních vztazích svým jménem a odpovídající za porušení svých závazků celým svým majetkem.
   
Občanské sdružení ČESKÝ SLEDGE HOKEJ je neziskovou organizací, jejímž cílem je dobrovolná činnost na úseku tělovýchovy a sportu. Členy sdružení jsou subjekty, kterým vzniklo členství za podmínek uvedených ve stanovách sdružení.
   

Nejbližší zápasy

Zlín KOREA Camp 2014

 

22.2.2014 - 19:15 hod.

Česko - Korea 1:2 sn

 

23.2.2014 - 17:15 hod.

Česko - Korea 4:0

 

24.2.2014 - 17:00 hod.

Česko - Korea

 

VŠE V PSG ARÉNĚ ZLÍN

SOCHI - POZVÁNKA

POČET NÁVŠTĚV