Czech Dutch English Finnish French German Italian Japanese Korean Norwegian Polish Russian Serbian Spanish Swedish

Předmět činnosti

 

Účel občanského sdružení ČESKÝ SLEDGE HOKEJ je naplňován zejména těmito hlavními činnostmi:

 

a) organizováním sledge hokejových a dalších aplikovaných sportovních činností občanů se zdravotním postižením v rámci zapojení do sportovních tělovýchovných aktvit,

b) 

kontatní sociální práce - depistáž,
c)

poskytování všeobecných i specifických informací o sportu osob s postižením,

d)

realizace osvětových a propagačních činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených do společnosti, včetně realizace regionálních, celostátních i mezinárodních projektů,

e)

organizováním aktivit pro zdravotně postižené občany ve form+ seminářů, kurzů, školení, specializovanýc pobytových akcí, soustředění, soutěží, turnajů, zápasů a závodů,

f)

marketingovou činností, která směřuje k realizaci společných zájmů,

g) 

spoluprací s orgány státu a s orgány samosprávy (obcí a měst), u nichž vyhledává podporu formou, která směřuje k realizaci společných zájmů,

h)

vedením svých členů a ostatních účastníků v tělovýchovném procesu k dodržování základních etických a mravnostních pravidel, 

i)

 správou vlastního majetku,

j)

pořádáním kurzů pro hráče, cvičitele, trenéry a rozhodčí.

Nejbližší zápasy

Zlín KOREA Camp 2014

 

22.2.2014 - 19:15 hod.

Česko - Korea 1:2 sn

 

23.2.2014 - 17:15 hod.

Česko - Korea 4:0

 

24.2.2014 - 17:00 hod.

Česko - Korea

 

VŠE V PSG ARÉNĚ ZLÍN

SOCHI - POZVÁNKA

POČET NÁVŠTĚV