Czech Dutch English Finnish French German Italian Japanese Korean Norwegian Polish Russian Serbian Spanish Swedish

Účel

 

Založením občanského sdružení ČESKÝ SLEDGE HOKEJ je realizováno právo občanů na sdružování za účelem podpory veřejně prospěšné činnosti formou přispívání ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením s cílem umožni harmonický rozvoj jejich tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví zapojením do organizovaného i neorganizovaného sportu a jejich integraci do společnosti prostřednictvím sledge hokej a dalších aplikovaných sportů.

Občanské sdružení ČESKÝ SLEDGE HOKEJ vytváří ve spolupráci s dalšími subjekty podmínky pro rozvoj sledge hokeje a dalších aplikovaných sportů pro občany se zdravotním postižením. Tyto podmínky jsou vytvářeny bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk nebo sociální situaci.

 

Nejbližší zápasy

Zlín KOREA Camp 2014

 

22.2.2014 - 19:15 hod.

Česko - Korea 1:2 sn

 

23.2.2014 - 17:15 hod.

Česko - Korea 4:0

 

24.2.2014 - 17:00 hod.

Česko - Korea

 

VŠE V PSG ARÉNĚ ZLÍN

SOCHI - POZVÁNKA

POČET NÁVŠTĚV